Φωτογραφία Πατριάρχη
Η Α.Θ.Μ. ο Πάπας & Πατριάρχης Αλεξανδρείας & Πάσης Αφρικής κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄
Φωτογραφία Μητροπολίτη
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής, Yπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Ισημερίας κ.Νικηφόρος