Γράμματα, εγκύκλιοι

 

Μακαριώτατε Πάπα καὶ Πατριάρχα Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ.κ.Θεόδωρε,

Ἀνεκλάλητος εἶναι ἡ χαρά μας καὶ ἀνέκφραστα τὰ συναισθήματα τῆς ἐσωτερικῆς εὐφροσύνης μας ὑποδεχόμενοι τὸν πατέρα καὶ ποιμένα μας τὸν ἀδειάλειπτον ἰκέτην πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν, τὸν κλίνοντα γόνυν καὶ καρδίαν πρὸς τὸν θρόνον τοῦ Ζωοδότου Κυρίου, τὸν συμπαραστάτην καὶ καθοδηγητήν μας, τὸν Πνευματικὸν Πατέρα ὅλης τῆς Ἀφρικῆς.

Περισσότερα: ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

«….Και ελθὼν ευηγγελίσατο ειρήνην υμίν τοις μακρὰν και τοις εγγύς, ότι δι’ αυτού έχομεν την προσαγωγὴν οι αμφότεροι εν ενὶ Πνεύματι προς τον πατέρα. Άρα ουν ουκέτι εστὲ ξένοι και πάροικοι, αλλὰ συμπολίται των αγίων και οικείοι του Θεού…»( Εφεσ. 2, 17-19).

Μέσα στην Θεία Εὐχαριστία φανερώνεται και εκφράζεται τέλεια η αγάπη και η παρουσία του Θεού. Το μυστήριο τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου δείχνει τον δρόμο τον οποίο έχουμε χρέος ιερό να βαδίσουμε μέσα στην ζωή, προκειμένου να δώσουμε την «καλήν μαρτυρίαν» και να γίνουμε «λυχνάρια φωτεινά» και «άλας της γης».

Αυτή η «καλή μαρτυρία» δεν είναι έννοια αυθαίρετη, αλλά ποταμός φωτισμού, ειρήνης και χάριτος που εκπηγάζει από την θεϊκή αγάπη του Εσταυρωμένου Χριστού και διατρέχει τον όλον άνθρωπο, ως την κορωνίδα της δημιουργίας αλλά και τον τελικό αποδέκτη των ουρανίων δωρεών, όπου και αν ευρίσκεται, «εγγύς» ή «μακράν», όποιος κι αν είναι στην καταγωγή, όποια γλώσσα κι αν ομιλεί, για να τον κάνει «συμπολίτη των αγίων και οικείο του Θεού».

Θεοφιλέστατε Εψηφισμένε Μητροπολίτα Κεντρώας Αφρικής π.Νικηφόρε,

Με αυτές τις εισαγωγικές θεολογικές σκέψεις, καλείσαι σήμερα από την Αγία μας Εκκλησία να καταστής κοινωνός και μέτοχος μεγάλου μυστηρίου, του Αρχιερατικού αξιώματος. Σήμερα μεταβάλλεσαι σε έναν ακόμη κρίκο της Αποστολικής διαδοχής της Εκκλησίας, όπου η βιαία πνοή του Παρακλήτου παραβλέπει τις κοινές ανθρώπινες ατέλειες και χειροτονείσαι Επίσκοπος, ανερχόμενος την ιερά κλίμακα της Αρχιερωσύνης, “εις τύπον και τόπον Χριστού”.

 

Περισσότερα: Αντιφώνηση του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρου Β’ κατά την...

Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Καμερούν κ.κ. Γρηγόριε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου του Β ,

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Πενταπόλεως κ. Ιγνάτιε, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Κατάγκας κ. Μελέτιε,

Εξοχώτατε κ.Πρόξενε τής Ελλάδος εις τήν Κινσάσας

Αξιότιμε κ. Αντιπρόεδρε της Ελληνικής Κοινότητος Κινσάσας

Αξιότιμε κύριοι διαφόρων αρχών

Αγαπητοί μου συμπρεσβύτεροι,

Αγαπητοί μου φοιτηταί και συνεργάται της Θεολογικής Σχολής Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Υποτασσόμενος εις το θέλημα του Φιλανθρώπου Θεού, το οποίον εξεφράσθη κατά την 7ην Οκτωβρίου δια της εισηγήσεως του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεοδώρου του Β  πρὸς την Ι. Σύνοδον του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και επραγματοποιήθη δια κανονικών ψήφων εξ αυτής δια της εκλογής μου και εν συνεχεία της εις επίσκοπον χειροτονίας μου την 24ην Οκτωβρίου, έρχομαι να αναλάβω πλέον την διαποίμανσιν της Ιεράς Μητροπόλεως Κεντρώας Αφρικής, την διαποίμανσιν ενός λαού τον οποίον από νέος ηγάπησα.

 

Περισσότερα: ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ