Σεμινάρια

Στις 28 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο νεολαίας και κατηχητών στην Κανάγκα.

Κατηγορία: Σεμινάρια