Εργασίες των φοιτητών

 

Το UOC δέχθηκε στοὺς κόλπους του ἕναν ἐπισκέπτη καθηγητὴ ἀπὸ τὴν Γαλλία, τὸν Πανοσιολογιώτατο π. Γρηγόριο Παπαθωμᾶ. Ὁ π. Γρηγόριος εἶναι καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τῶν Ἀθηνῶν, στὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στὸ Παρίσι, στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἐσθονίας καὶ καθηγητὴς τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου στὸ Πανεπιστήμιό μας. Ἀφοῦ πρῶτα μίλησε στὴν Τραπεζαρία ὅλοι οἱ φοιτητὲς τὸν ἄκουσαν μὲ μεγάλη χαρὰ καὶ ἐξεδήλωσαν βαθιὰ ἐπιθυμία νὰ τὸν ἀκοῦνε τακτικά.

Περισσότερα: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ, του Procope Tshisekedi

 

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Ὁ Θεὸς τῶν πατέρων τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ὁποῖος ἐκ τοῦ μηδενὸς κατὰ τὸ θέλημά του δημιούργησε τὸν κόσμο καθὼς καὶ τὸν ἄνθρωπο «κατ᾿ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσίν» του, ὁ ἴδιος ἀπαγόρευσε στὸν ἐκλεκτὸ λαό του τὴν λήψη καὶ τὴν χρήση κάθε μορφῆς ἀναπαράστασης (ζωγραφικῆς) μὲ σκοπὸ νὰ τὸν ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρεία.

Περισσότερα: ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ: «ΟΥ ΠΟΙΗΣΕΙΣ...