Ενορίες και ιερείς

Κατάλογος Κληρικῶν Ἱ. Μητροπόλεως κατὰ σειρὰν χειροτονίας
Ὀνοματεπώνυμο   -   Τόπος διακονίας
1. Ἀνδρέας Κayaya, Κανάγκα
2. Χρυσόστομος Bakuatshibasu, Κανάγκα
3. Ἰάκωβος Kavutakanya, Κινσάσα
4. Μάρκος Bukasa, Λουπούτα
5. Ἀγαθόνικος Bishiyayi, Τσικάπα
6. Παῦλος Mukengeshayi, Κανάγκα
7. Στέφανος Muntu, Κανάγκα
8. Θεοφάνης Ntumba, Κανάγκα
9. Θεόφιλος Baffle, Κανάγκα
10. Γεράσιμος Kanku, Κανάγκα
11. Κύριλλος Bakatufikila, Μουέκα
12. Διονύσιος Mulamba, Τσικάπα
13. Ἀλέξανδρος Minga, Μουέκα
14. Αὐγουστῖνος Mingashanga, Σανκουροὺ
15. Βενέδικτος Ndibu, Κανάγκα
16. Ματθαῖος Vudu, Τσιλούμπα
17. Βίκτωρ Bakamana, Ντεκέσα
18. Κλαύδιος Mbayi, Κινσάσα
19. Αὐγουστῖνος Mombela, Μικαλάϊ
20. Ἀνδρέας Jikayi, Μουεναντίτου
21. Δημήτριος Colombo, Κινσάσα
22. Καλλίνικος Kakanda, Κανάγκα
23. Αἰμιλιανὸς Kiting, Μπουζιμάϊ
24. Χαρίτων Musungayi, Κανάγκα
25. Ἀγάπιος Matondo, Μπανζαγκούγκου
26. Ἐμμανουὴλ Macomb, Κανάγκα
27. Ἀχίλλειος Kanku, Κανάγκα
28. Ἰουστῖνος Kapok, Τσικάπα
29. Δημήτριος Riziki, Οὐβίρα
30. Κλήμης Mastic, Μπαράκα
31. Ἀρχιμ. Τιμόθεος Ntumba, Μπούνια
32. Διονύσιος Netter, Καφούμπα
33. Πρόδρομος Muela, Μπουζιμάϊ
34. Ἰωάννης Mbelembe, Ντεκέσε Σανκουροὺ
35. Σαμουὴλ Buabua, Μπενελεγκα
36. Ἀλέξανδρος Meshenge, Σανκουροὺ
37. Παῦλος Ilunga, Λουέμπο
38. Ιάκωβος Abanakielo, Kισανγκάνι
&
39. διάκονος Γεώργιος Kuyindula, Γκούγκου
.
Μοναχοὶ
1. Νεόφυτος Muanza
2. Ἰωάννης Kabamba
3. Ἀθανάσιος Kayembe